Zuzana

Mayer

odborný pedikér

           podológ, lektor

             Moja práca                      je mojim koníčkom.

   Jej súčasťou je edukácia,   motivácia a inštruktáž.