30.09.2017 DiaDeň

10.04.2017 - Jasová

14.03.2017 Edukačná beseda s Klubom diabetikov  Komárne

27.02.2017 Edukačná beseda  - Zvýšte komfort svojej choôdze, Primacialny palác Bratislava

08.12.2016 Edukačná beseda s Mikulášskym posedením DIA PETRŽÁLKA

23.11.2016 Liga zdravia Trnava

Liga zdravia Slovenska v spolupráci s mestom Trnava a DiaTyrnavia pri priležitosti Svetového dňa zorganizovali "Prednáškové popoludnie", ktoré sa konalo v konferenčnej sále trnavskej radnice. Prednasok sa zucastnilo vyše 150 ľudí, prevačne členov Ligy zdravia Slovensko

Prednášajúci: MUDr. Jozef Lacka - diabetológ, MUDr. Oľga Minarovičová - diabetologička, MUDr. Ján Ušák - gastroenterológ, Zuzana Myšíková Černá - podológička